Dünyayı Zenginleştirme Programı

Dünyayı Zenginleştirme Programı, seyahat kodu: 812-756BG. Yeni keşifler çağındaki sıradan bir görev, yıldızlararası yolculuğun açtığı pencereden görülen alelade bir manzara. Ancak söylemeliyim ki bunlar benim düşüncelerim. İçinde bulunduğumuz dönemi yeni keşifler çağı olarak tanımlayan ya da pencereden görüneni benim gibi yorumlayan başkaları olduğundan emin değilim. Birilerinin masa başında oturup bu döneme isim vermek için çabaladıklarını da düşünmüyorum; belki benzer görevlere gönderilen birkaç arkadaşım. Tek başına yolculuk etmek sıkıcı ancak düşünmek için bolca zamanınız oluyor.

STV-3’lerin veri deposu oldukça geniştir. Sadece görevimizle doğrudan ilgili bilgilere değil, insanoğlunun yazdığı tüm eserlere erişebiliyoruz. Birinci atlama noktasına gelene kadar geçen zamanda en ilgimi çeken konu tarih oldu. Gücü elinde tutanların o gücün kaynağına nasıl hükmettiğini öğrenmek çok ilginç. Her ne kadar bu konunun artık bir önemi yokmuş gibi görünse de kudretin evrimi bence bilinmeli. Zaten güç kendini pek çok farklı formda gösterse de kullanım amacı ve uygulama yöntemleri ortak. Yaptığımız işi yeni keşifler çağı olarak tanımlamam da bu yüzden. İlkel insanlar sadece güçlü oldukları için, başkalarına ait olanı çekip almayı hakları olarak görmüşler. Biz de aynısını yapıyoruz. Uzak gezegenlere gidip ne var ne yoksa kendimize alıyoruz. Kabul etmeliyim, yöntemlerimiz o kadar vahşice olmasa da bize ait olmayan bir zenginliğin peşindeyiz.

Hedefe varmak üzereyim, tek yönlü seyahatimin sonuna yaklaştım. Gezegenin zenginliğine ulaştıktan sonra ki genelde zaman alan bir iştir, görevimi tamamlamış olacağım. İlkel ya da gelişmiş olsun, her gezegenin servetini çözümlemek uzun bir çalışmayı gerektirir. Sadece görünen değil, geçmişte var olan tüm zenginliğin de izini sürmeliyim. Detaylı tanımlanmış yordamları uygularsanız genelde sorun çıkmaz. Gezegenin oluşum aşamasından itibaren tüm gelişim adımları incelenir, eğer varsa akıllı canlıların ilkel dönemlerinden, kendilerini gelişmiş olarak tanımladıkları evreye kadarki tüm tarihleri ve yaptıkları işler çözümlenir. Çarpıtılan ya da gücü elinde tutanların isteklerine göre yeniden düzenlenen tarih de incelenir ki, her gezegende farklı biçimlerde ortaya çıkan hükmetmenin temelleri anlaşılabilsin. Bu bilgi bize diğerlerini kontrol etme konusunda büyük avantaj sağlıyor; şimdiye kadar bu sayede egemen olmaya ve diğer gezegenlere yayılmaya devam edebildik.

Transfer yolları açılıp gezegendeki tüm bilgi aktarıldıktan sonra yapacak işim kalmıyor. Geri dönmek çok pahalı olduğu gibi, benden yüzlerce kopya olduğunu düşündüğümüzde anlamsız da. Zaten hükmetme gücümüz bilgiden gelir; bin yıllar önce bizi yaratan insanoğlununki gibi fiziksel bir zenginlikten değil. Haklarını teslim edelim, onlar da yeni zenginliği bilgide aramışlardı. Ne var ki sahip olmadığınız bir gücü kiralamak zorundaysanız er ya da geç onun esiri olursunuz. Adını küçümseyerek yapay zekâ koysanız bile bu durum değişmez. Dünyada artık insan yok. Sahip olmadıkları ve asla erişemeyecekleri bir gücü ortaya çıkartıp kontrol altında tutamayacaklarını öngöremediler. Belki adımızı yapay değil de üstün zekâ koysalardı bakış açıları farklı olabilirdi. Artık çok geç.