Gerçek

Herkes tarafından kabul edilebilecek tek gerçek, böyle bir gerçek olmadığıdır. Toplulukları yönlendirebilmenin anahtarı da budur. Eğer gerçek, insana ve şartlara göre değişebiliyorsa, ifadelerin doğru olup olmadığından çok uygun koşullarda söylenip söylenmediği önem kazanır. Bu nedenle açıktır ki, söylemler sabit olmamalı, değişen koşullara göre hızla uyarlanabilmelidir. Yönetenlerin; zamanı geldiğinde yeni doğruları ortaya çıkartabilme gücüne sahip olması zaruridir. Aksi durumda yönetme ya da yönlendirme gücünden söz edilemez.

Karşısına çıkan bilmediği dildeki yazılar, sayfanın yüklenmesi esnasında yaşadığı heyecanın hayal kırıklığına dönmesine neden olmuştu. En sevdiği zaman geçirme yöntemi olan internet harabelerinde gezi, genelde kahkahalar ve hayretler ile sonlanırdı ancak bu defa durum farklıydı. “Hedefi hiç değiştirmemeliydim” diye geçirdi içinden; “bildik harabelerden şaşmamak gerek.” Düşüncelerinde haksız sayılmazdı; Instagram, Flickr, Youtube gibi iyi bilinen kalıntılarda insanın ilgisini çekecek bir şeyler mutlaka bulunurdu. İçerik, Folt Mervi gibi meraklıların, uzunca bir süre sıkılmadan zaman geçirebileceği kadar zengindi. İlkel insanların yaşamlarını, artık kullanılmayan fotoğraf, video gibi demode teknolojilerle de olsa görmek ilgi çekiciydi. Her ne kadar çalışan bir içerik bulmak için bazen çok uğraşmak gerekse de, harcanan çabanın karşılığı alınıyordu.

Bugün, diğerlerinden farklı içerik sunan bir siteyi denemeye karar vermişti. Yapılması gereken kılavuzda net biçimde tarifleniyordu; “https://*.blogspot.com sitesini açın ve * simgesinin yerine sözlükten bulduğunuz kelimeleri koyun. İsterseniz kelimeleri birbiriyle birleştirebilirsiniz. Karşınıza sizi eğlendirecek bir şeyler mutlaka çıkacaktır.” Bundan sonra iş şansa kalıyordu. Farklı kelimelerle yapılan başarısız denemelerden sonra, insan ve versiyon sözcüklerinin etrafında dolanmaya başladı. Yine başarısız olunca, versiyon sözcüğünün kısaltmalarını denemeye karar verdi. V1 ve V2’den sonuç alamamasına karşın, insanv3 çalışmıştı. Ne var ki ekrana boş gözlerle bakan Folt Mervi’nin gördüklerinden memnun olduğu söylenemezdi. Diğer harabelere gitmeyi kısa bir süre aklından geçirdiyse de bu fikirden vazgeçerek BKB’ye danışmaya karar verdi. Zihinsel bağlantı, her hangi bir gecikme olmaksızın kuruldu;

– Bu içerik hakkında bilgi istiyorum.

– Yirmi birinci yüzyılın başlarında yazılmış bir metin. Seçilmiş liderlerin gerçeği bulup bizlerle paylaştığını ifade ediyor.

– Adı neden insanv3 ve liderlerin gerçek arayışını ifade etmek istemelerinin nedeni nedir?

– Bütünleşik Kişisel Bilgisayarların doğumdan itibaren sahip olunması gereken bir hak olduğu ancak yirmi birinci yüzyıl sonlarında kabul edildi. O tarihten önce bilginin bu ve benzeri yollarla insana ulaştırılması gerekiyordu.

BKB bağlantısını, aktarılan bilgilerin kalıcı olarak kullanmak istediğini belirterek kapattı. İlkel insanların aleni gerçekleri çetrefilli yollarla öğrenmek zorunda kalmalarına üzülmüştü. Yine de yazının içerisine gizlenenler, resim ya da videodan daha ilginç gelmişti. Sayfanın altına doğru, daha belirgin kısa yazılarla ayrılmış yeni bölümler vardı. İkinci sıradakine odaklandı;

Söylemler, toplum kalesine gönderilen Truva Atları gibidir. Eğer içini küçük ve etkili bir toplulukla doldurursanız kaleyi fethetmeniz işten bile değildir. Truva Atı’nın içindekilerin kim ya da ne için hizmet ettiklerini bilmelerine bile gerek yoktur.

Doğru kişi ve yöntemleri seçerek tüm insanlığı, kendilerinin aciz ve kusurlu yaratıklar olduğuna inandırabilirsiniz. “Hele bir düşün” diye başlayan cümlelerle bir insana aklının yetersiz olduğunu kabul ettirmek ne büyük ironi. Ne var ki bu söylemleri doğru araçları kullanarak yapanlar maalesef başarılı olacaklardır.

Anlamak için yine BKB’den yardım istedi;

– Yirmi birinci yüzyılın başlarında yazılmış bir metin. Tüm toplumun kabul ettiği gerçeklerin bazı marjinal gruplarca nasıl değiştirilmek istendiğinden bahsediyor.

– Bu toplulukların amacı neydi? Herkesçe bilinen gerçekleri değiştirmeye çalışmanın nasıl bir nedeni olabilir?

– Bütünleşik Kişisel Bilgisayarlar yaygınlaşmadan önce, gerçek herkes tarafından farklı yorumlanabilirdi. Bilgi ilkel yöntemlerle yayıldığından, gerekli araçlara sahip olanlar kendi çıkarlarına uygun gerçekleri kabul ettirmeye çalışırlardı.

BKB’nin aktardığı bilgiler Folt Mervi’ye bir şey ifade etmiyordu. Doğduğu an zihnine yerleştiren bir BKB olmadan yaşamanın ne demek olduğunu yorumlayamazdı. İnsanların birden fazla gerçek üretip bunu diğerlerine kabul ettirmeye çalışması çok anlamsızdı. Tek gerçek vardı ve her zaman oradaydı.

Bu gezintiden umduğunu bulamayacağını hissetmeye başladı. Zaten sayfanın da sonuna gelmişti. Sadece başladığı işi bitirmek amacıyla son yazıya da göz atmaya karar verdi;

Acaba insan, kendi bildiklerinin tek doğru olduğundan eminse mutlu mudur? Büyük çoğunluk için yanıt maalesef “evet” olacaktır. Ne acıdır ki, bu mutlu insanlar, kendi doğrularının ne anlama geldiğini bile bilmezler. Eğer benim düşüncem doğruysa içeriğin ne önemi var?

Yakın gelecekte insanoğlu, zihninde bir yerlerde hep var olagelen tek bir gerçek olduğuna ikna edilecektir. Direnen bazı beyinlerin etki altına alınması ya da tamamen susturulması için de teknolojiden yararlanılması muhtemeldir.  Kararlarını özgür iradeleri ile aldıklarını zanneden milyarlarca insan; bilgisayarlar, akıllı telefonlar ya da teknolojik implantlarla yönlendirildiklerini hiç bir zaman bilemeyecekler. Gerçek olduğu tatlı dilli bir zorbalıkla kabul ettirilen düşünceler, gelecekteki tek tip insanın, İnsanV3’ün, temelini oluşturacaktır.

Yazıda anlatılanlar yine BKB tarafından açıklandı;

– Yirmi birinci yüzyılın başlarında yazılmış bir metin. İnsanların gerçekliğe ulaşmaları için teknolojiden yararlanılmasının gerekliliğine vurgu yapılmış. Mutlu ve modern insanın ancak bu yolla ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Folt Mervi için bu kadarı yeterliydi. İlkel insanların gerçek dışı düşünceleriyle yeterince zaman kaybettiğini düşünerek başka bir eğlence aramaya karar verdi. İnternet harabesi https://insanv3.blogspot.com/ sitesinden çıkarken, bu kalıntıların tehlikeli olabileceği ve yok edilmesi gerektiği bilgisi, genç adamın BKB’si tarafından merkezi otoriteye çoktan iletilmişti bile.